Skademeldinger

Skade kan meldes på relevant skjema nedenfor.
For andre skjemaer, kontakt deres skadekoordinator.

Ansvar
Bygning/løsøre/varer
Biltyveri
Motorvogn kasko
Motorvogn glasskade
Motorvogn brann
Motorvogn maskinskade
Motorvogn godsansvar
Arbeidsmaskin
Reise
Yrkesskade

Utfylt skjema sendes til skade@lyforsikring.no eller til:
Ly Forsikring
Åsmarkvegen 2
2390 Moelv

Våre Forsikringer